Budúcnosť našich detí nám nie je ľahostajná

Každý máme svoj podiel zodpovednosti, v akom stave odovzdáme planétu svojim nasledovníkom.

Čo ponúkame

Od 1.12.2015 Slovenská republika prostredníctvom agentúry SIEA (Slovenská Inovačná a Energetická Agentúra) národný program podpory využívania obnoviteľných zdrojov v domácnostiach Zelená domácnostiam. Jednorázovú finančnú podporu môžete čerpať aj na fotovoltické elekrárne aj na tepelné čerpadlá z ponuky našej spoločnosti.

Naša spoločnosť je autorizovaným partnerom SIEA pre inštaláciu fotovoltických zariadení. Prostredníctvom nás môžete získať fotovoltickú elektráreň a čerpať dotaciu až 3350€.

Naše produkty