Zelená domácnostiam

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Na jeseň v roku 2013 vláda ohlásila novú formu podpory domácnostiam v oblasti podpory obnovyteľných zdrojov - jednorázovú investičnú pomoc.

Príprava trvala nekonečných 2,5 roka. Poverená bola organizácia SIEA a vznikol program ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM.

Program zelenadomácnostiam sa vyznačuje najmä týmito vlastnosťami

  1. Jedná sa hlavne o prostriedky z Euro fondov. Celková suma je 115miliónov € rozdelených na niekoľko rokov. Koľko prostriedkov z tohoto balíka prípadne na fotovoltaiku sa uvidí - rozhoduje SIEA. Bratislavský samosprávny kraj dostane len 2,5% z celkového balíka.
  2. V rámci programu sú podporované aj iné zariadenia - tepelné čerpadlá, termické kolektory, kotly na biomasu
  3. Program je primárne určený pre úspory tepelnej energie, preto tepelné čerpadlá a fototermické panely (na ohrev vody) majú vyššiu prioritu ako fotovoltaika.
  4. Vyrobenú a nespotreboanú elektrinu z FVE nie je možné predávať do siete, je možné ju len do siete bezodplatne odviesť (okrem Stredoslovenskej energetiky)
  5. Maximálna výška podpory na fotovoltaiku je 2550€ a na akumulátor 900€

Viac sa dočítate priamo na www.zelenadomacnostiam.sk

Dôsledky takejto formy podpory

  1. Treba inštalovať FVE len takej veľkosti, aby sa v domácnosti spotrebovalo čo najviac vyrobenej energie
  2. Nespotrebovanú energiu darujete distrubučnej spoločnosti, ktorú ste vyrobili z vlastných, niekoľko krát zdanených peňazí
  3. Detailný ekonomický model je v časti Ekonomika