Solar Edge

ČO JE SOLAREDGE? JE TO LEN JEDNODUCHÁ TECHNOLÓGIA ZVYŠOVANIA VÝKONU FVE ALEBO UCELENÝ SYSTÉM PRE DOMÁCNOSŤ?

Hneď v úvode odpoviem na položené otázky.

SolarEdge je firma. Pôvodom z Izraela. Vznikla v roku 2006 a od tej doby razí svoj vlastný koncept "ideálnej" FVE.  Tak, ako sa rozširovalo a doplňovalo portfólio výrobkov, dnes už smelo môžeme hovoriť aj o systéme SolarEdge.

Maximalizácia výnosu z FVE

Základom systému SolarEdge bolo uvedomenie si vývojarov, že fotovoltika tak ako je koncepčné postavená má svoje limity v efektívnosti. Tá je daná hlavne tým, že jednotlivé panely sú zapojené do série.

Z toho vyplýva:

  •  ani jeden panel nie je rovnaký - každý má odlišnú voltamperovú charakteristiku
  •  sériovo zapojené panely sa navzájom ovplyvňujú
  •  celá séria panelov dosahuje výkon daný účinnosťou najslabšieho panelu (Rovnako, ako pri reťazi. Sila reťaze je daná najslabším ohnivkom.)
  •  ešte viac sa tento fakt prejaví pri čiastočnom zatienení jedného panelu. A nemusí to byť len tieň od nejakej prekážky, ale aj väčší vtáčí exkrement

Riešením daného neduhu je tzv. PowerOptimizér. Je to krabička, ktorá sa inštaluje ku každému panelu a tá zabezpečí, že všetky nedostatky popísané vyššie sa odstránia. Panely sa navzájom výkonovo neovplyvňujú a výkon celej elektrárne ide rapídne hore. 

Na maximalizaciu výkonu slúži tzv. MPPT tracker. Ten je pri bežnej FVE súčasťou meniča. Menič má 1, 2 niekedy aj 3 MPPT trackery. Panely zapojené v sérií sú zapojené do MPPT trackera v meniči, takže výkon je optimalizovaný za celú sériu. A to je ten zásadný rozdiel od systému SolarEdge. PowerOptimizer  je vlastne MPPT tracker, ale pre každý panel samostatne. 

Menič SolarEdge už potom žiadny MPPT tracker nepotrebuje. Stará sa len o čo najúčinnejšiu premenu DC na AC napätie. A to sa mu darí s 98% EURO účinnosťou.

Ako vyzerá taky PowerOptimizér si pozrite v pruduktovom liste a detailný popis je tu.

Ale aby ste si nemysleli že systém je uzavretý - PowerOptimizer je možné doplniť aj k už existujúcemu konvenčnému meniču!!! Detailný popis optimalizácie výkonu je tu.

BEZPEČNOSŤ

O požiarnej bezpečnosti sa moc nehovorí. Je to bežná ľudská vlastnosť, že požiarnou bezpečnosťou sa začneme zaoberať až keď sa niečo stane. Ale už dnes požiarnu bezpečnosť upravuje norma STN, ktora vyžaduje, aby po odpojení meniča bolo DC napätie na stringu max 120V. 

A toto je obrovská neprehliadnutelňá vlastnosť PowerOptimizéra, pretože po odpojení/vypnutí meniča optimizér automaticky odpojí panel!

Viac si prečítate tu alebo tu.

MAXIMALIZÁCIA EFEKTÍVNOSTI FVE V DOMÁCNOSTI

Prostredníctvom PowerOptimizérov je možné "vytiahnuť" z FVE maximum energie, a to pri maximálnej bezpečnosti. Ale položme si otazku: Je takáto FVE efektívna?

Ano aj nie. FVE pripojená do siete, ktorá má za úlohu dodávať celý výkon do DS je takto maximálne efektívna a v podstate už nepotrebuje nič viac. Toto su väčšinou veľké pozemné elektrárne alebo aj inštalácie na RD s podporou vo forme výkupnej ceny. Ak je výkupná cena stanovena dostatočne vysoko na 15 rokov, nemusíme sa nijako zvlášť zaoberať spotrebou. 

Ale dnes už žiadna podpora vo forme výkupnej ceny v podstate nieje. A tu nastáva ozajstný problém, lebo energiu, ktorú FVE vyrobí a v domácnosti sa nespotrebuje, "utečie" do distribučnej siete. Je nenávratne preč a zadarmo. A takto stratená elektrina efektívnosť elektrárne zráža dole, čo sa prejaví vo veľmi dlhej návratnosti.

Riešením je akumulátor. Do neho systém ukladá vyrobenú elektrinu a použije ju v čase, keď je výroba zo slnka menšia, ako je potreba domácnosti. Takýto systém sa volá Hybridný systém, pretože je pripojený aj ku sieti a aj využíva batériu. Oproti ostrovnému systému ktorý ku sieti pripojený nie je a bez batérie fungovať nevie.

Každá nová FVE SolarEdge a každá už nainštalovaná FVE od roku 2012 môže byť doplnená o batériu. Z obyčajnej FVE môže zákazník vybudovať hybridnú. A to je unikát. System má obchodné meno StoreEdge a v prípade, že sa FVE takto buduje od začiatku, može mať dokonca funkciu BackUp (dokaže pracovať aj pri výpadku siete).

POSTAVTE SI FVE SOLAREDGE DNES A ZAJTRA SI JU PREBUDUJTE NA STOREEDGE

SolarEdge StoreEdge má 2 zákledné architektúry:

  • bez funkcie BackUp
  • s Backup Funkciou

Backup funkciou sa rozumie možnosť zásobovanie domácnosti elektrinou aj v prípade výpadku verejnej siete. Ale bez funkcie UPS. 

Architektúra StoreEdge

Architektúra StoreEdge s funkciou Backup

AKUMULÁTORY

Ako vidieť na obrázku, systém bol od počiatku navrhnutý na spoluprácu výhradne s akumulátormi TESLA Power Wall. Avšak situácia na trhu je s týmito akumulátormi takmer tragická a záujem zákaznikov o systém StorEdge je tak obrovský, že firma zareagovala. V 4/2016 budú uvedené na trh lacnejšie a kvalitatívne porovnateľné batérie svetového výrobcu LG Chem RESU 7H a RESU10H. Plne kompatibilné so systémom StorEdge.

JE HYBRIDNÝ SYSTÉM S BATÉRIOU MAXIMÁLNE EFEKTÍVNY? NIE

Prečo? Lebo akumulátor by musel mať tak obrovsku kapacitu, aby poňal elektrinu vyrobenú v najdlhší najslnečnejší deň. A to by bol príliš velký a drahy. A ešte by ste museli naakumulovanú energiu v noci minúť, aby na druhý deň mal opäť dostatok absorpčnej kapacity. Takže ako z toho von? Odpoveď je:

RIADENIE SPOTREBIČOV V DOMÁCNOSTI

Riadiť spotrebiče v domácnosti dnes vedia rôzne externé regulátory. S väčším či menšim úspechom. Ale jedine komplexne jednotne riešenie spolu s batériou vytvára predpoklad maximálnej efektívnosti. A riešenie od SolarEdge tento predpoklad plne spĺňa. Priamo k meniču je možné bezdrátovo pripojiť určitý počet zásuviek a zapínaním a vypínaním zasuviek riadiť spotrebiče - spotrebu. Taktiež je možné pripojiť bojler na TUV a dynamicky ovladať ohrev vody. Ucelený system SolarEdge vyzerá nasledovne:

Myslíte, že je to všetko, čo systém SolarEdge ponúka? Samozrejme nie. 

NULOVÁ DODÁVKA

V Taliansku, Španielsku ale už aj u nas Stredoslovenská Energetika vyžaduje, aby FVE nedodávala do siete žiadnu elektrinu. Aby vplyv FVE na distribučnú sieť bol čo najmenší. SSED nedovoluje žiadne pretoky do sieťe, inde sú určité percentuálne pretoky do siete povolené. 

Systém SolarEdge vie splniť aj tie najprísnejšie kritériá. Stači k meniču pripojiť určený elektromer a o ostatné sa už postará systém sám. Viac o nulovej dodávke tu.

Ešte niečo? Ano

ŠPIČKOVÝ MONITORING

Súčasťou každého systému je monitoring. Prístup je cez internetový prehliadač alebo cez jednoduchú apku cez mobil. V čom je odlišný od iných monitoringov? Majiteľ FVE má pred sebou okrem iného aj fyzické rozloženie panelov na streche a vidí výkon každého panelu individuálne. Ak má inštalovanú batériu, vidí detalné grafy o výrobe, spotrebe a dodávke. Ak riadi spotrebiče, opäť má plnú nadvládu nad nimi. A to všetko neuveriteľne jednoducho a intuitívne. Chybové hlásenia o systéme sú samozrejme posielané mailom majiteľovi ale aj inštalatérovi.

Monitoring panelov

Monitoring celého systému

ČO POVEDAŤ NA ZÁVER?

V súčasnosti je systém SolarEdge/StorEdge asi najkomplexnejší systém na trhu. Je pre laika neuveriteľne ľahko ovládateľny. Majiteľ FVE nie je v ničom obmedzovaný a môže si svoju FVE postupne do budovávať čo do výkonu, tak aj prídavných zariadení.  Nemusí pri prvotnom nákupe investovať viac peňazí vzhľadom na budúce rozširovanie. Je maximálne bezpečný, maximálne efektívny, maximálne účinný. Čo vlastne od fotovoltického systému viac chcieť? Takto si mi predsatuvejeme ideálnu FVE a systém SolarEdge/StoreEdge to spľňa na 100%.

Ucelený katalóg StoreEdge