Inventory a striedače pre FTVE, dodávky a služby v elektroenergetike